Увага, конкурс!

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу європейської інтергації та зовнішніх зносин Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької облдержадміністрації (Запорізька область)
 
Загальні умови
Посадові обов’язки З метою виконання завдань, які стоять перед відділом, головний спеціаліст:
представляє у межах наданих йому повноважень інтереси обласної державної адміністрації у зносинах з відповідними органами суб’єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземної держави, а також з міжнародними організаціями;
за дорученням обласної державної адміністрації та начальника управління бере участь у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;
виконує функції помічника-референта начальника управління, здійснює контрольну діяльність в управлінні. Контрольна діяльність включає:
облік документів, контроль за своєчасним виконанням документів, проведення випереджувального моніторингу термінів виконання документів, підготовку інформаційно-аналітичних та інших матеріалів для керівництва управління щодо виконання документів;
забезпечує виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень та доручень керівництва облдержадміністрації, наказів начальника управління в межах делегованих йому повноважень;
виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються компетенції відділу та управління;
забезпечує організацію діловодства в управлінні;
виконує обов’язки працівника кадрової служби управління;
готує проекти наказів щодо призначення на вакантні посади працівників управління;
оформляє документи про прийняття Присяги державного службовця працівниками управління;
готує матеріали щодо оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад управління;
здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії, приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та готує їх на розгляд конкурсної комісії;
організовує підготовку матеріалів щодо стажування осіб, здійснює контроль за проведенням стажування;
забезпечує підготовку необхідних  матеріалів для проведення конкурсу для претендентів на вакантні посади в управлінні;
готує необхідні матеріали для проведення засідань конкурсної комісії по розгляду заяв претендентів на вакантні посади в управлінні та протоколи засідань зазначеної комісії;
забезпечує своєчасне внесення пропозицій та готує проекти наказів щодо присвоєння працівникам управління рангів державних службовців, відповідних категоріям займаних посад та встановлення надбавок, передбачених чинним законодавством;
готує проекти наказів, інформації, аналізи з питань кадрової роботи, державної служби та навчання і підвищення кваліфікації державних службовців;
веде кадрову облікову документацію, комплектує і відповідає за повноту та якість оформлення особових справ працівників управління;
веде журнали обліку та руху трудових книжок;
здійснює прийом, ведення обліку, зберігання та видачу трудових книжок працівників управління;
вносить записи до трудових книжок працівників управління щодо призначення на посаду, прийняття Присяги та присвоєння рангу державного службовця, переведення на іншу посаду, нагородження державними нагородами і заохочення та звільнення із займаної посади;
обчислює стаж роботи державної служби,  забезпечує  підготовку документів щодо  встановлення надбавки за вислугу років,  наданням відпусток відповідної тривалості та складає графіки щорічних відпусток працівників управління;
забезпечує внесення до кадрових облікових документів відповідних змін облікових даних працівників щодо:
- просування по службі, присвоєння рангу державного службовця;
- навчання і підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня, вченого звання;
- зміни сімейного стану;
- паспортних даних,  домашньої адреси, телефону;
- зарахування до кадрового резерву на посади державної служби,
- нагородження державними нагородами і заохочення;
- використання відпусток;
- дисциплінарної відповідальності;
- перебування на військовому обліку;
- наявності пільг передбачених чинним законодавством;
забезпечує підготовку довідок з місця роботи працівникам управління;
контролює хід та аналізує результати виконання заходів щодо забезпечення навчання і підвищення кваліфікації працівників управління в Національній академії державного управлінні при Президентові України та її Дніпропетровському регіональному інституті державного управління;
здійснює контроль за своєчасним декларуванням доходів державними службовцями управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності;
веде облік відпрацьованого часу працівників управління;
забезпечує виконання в установлені терміни контрольних та інших документів, одержаних управлінням;
координує роботу, пов’язану із зверненнями громадян;
аналізує результати і тенденції зовнішньоекономічної діяльності
області. Готує аналітичні матеріали щодо структури експорту/імпорту регіону в розрізі основних країн-партнерів України, щомісяця інформує Міністерство економіки України;
оформлює трудові книжки громадянам України, що працюють в іноземних представництвах, у іноземних кореспондентів, співробітників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців, що акредитовані на території області;
забезпечує зберігання документації щодо діяльності управління та передає її на зберігання у встановленому порядку;
здійснює переклад документів іноземною мовою.
виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.
Умови оплати праці Посадовий оклад – 3801 грн;
надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
Строково – на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною по досягненню нею 3-річного віку.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
 
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади головного спеціаліста відділу моніторингу та прогнозування регіонального розвитку управління аналізу та прогнозування регіонального розвитку Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
3) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;
8) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Строк подання документів: до 15 години 45 хвилин 18 серпня 2017 року
Дата, час і місце проведення конкурсу 22 серпня 2017 року , початок об 11:00 за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 525 тел.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Ломінська Дар’я Олегівна
тел. (061) 224-65-69,
uzez@zoda.gov.ua
 
Вимоги до професійної компетенції
Загальні вимоги 
1 Освіта Вища освіта за освітнім ступенем бакалавра, молодшого бакалавра 
2 Досвід роботи Не потребує 
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою. 
Спеціальні вимоги 
1 Освіта Вища освіта за освітнім ступенем бакалавра, молодшого бакалавра 
2 Знання законодавства Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
Кодекс законів про працю України;
укази і розпорядження Президента України з питань державної реформи, кадрової роботи та державної служби та зовнішньоекономічної діяльності;
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України з питань державної реформи, кадрової роботи та державної служби;
накази, методичні рекомендації Національного агенства державної служби України з питань  кадрової роботи та державної служби;
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України з питань зовнішньоекономічної діяльності 
3 Професійні чи технічні знання відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів 
4 Спеціальний досвід роботи Не потребує 
5 Якісне виконання поставлених завдань вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні) 
6 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді;
вміння надавати зворотній зв’язок 
7 Технічні вміння вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку 
8 Особистісні компетенції системність і самостійність в роботі;
уважність до деталей;
вміння працювати в стресових ситуаціях