Інвесторам

Залучення іноземних інвестицій в економіку є одним із важливих завдань для будь-якої держави. У даний час це питання, як ніколи, актуальне для українського бізнесу та економіки. В рейтингу інвестиційної привабливості, розробленим Гамбурзьким інститутом світової економіки (HWWI) спільно з німецькою аудиторською компанією BDO, наша країна у 2016 році посіла лише 130 місце, поряд з такими державами як Алжир та Ірак. В порівнянні з минулим роком, Україна в даному рейтингу опустилася на 41 сходинку.

Задля спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та сприянню відновлення економіки держави, наближення законодавства України до стандартів Європейського Союзу, українським законодавцем здійснюється реформування інвестиційного законодавства.

Серед важливих нововведень 2016 року варто відмітити прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій», який скасовує обов’язкову державну реєстрацію іноземних інвестицій і спрощує їх залучення в Україну.
За старою процедурою інвестор був змушений пройти через велику бюрократичну процедуру. Для реєстрації інвестицій йому необхідно було підготувати значну кількість документів, а сама процедура затягувалась на тривалий період.
Необхідно зазначити, що нововведення зберегли встановлені законодавцем гарантії для іноземних інвесторів. Як і раніше, для іноземних інвесторів на території України передбачено гарантії сталості законодавства, які полягають у можливості інвестора скористатись протягом 10 років законодавством, що діяло на час інвестування. Наступною гарантією є захист від націоналізації інвестицій, що унеможливлює вилучення інвестицій з боку держави. Крім того, у суб’єктів інвестування є права на відшкодування завданих державними органами збитків та на безперешкодний переказ доходів після сплати всіх належних податків. Також законом гарантується можливість повернення своїх інвестицій у повному обсязі у разі припинення інвестиційної діяльності.

За новим підходом, для реєстрації іноземних інвестицій необхідно подати лише відомості до Державної служби статистики. Така інформація може подаватися як у письмовій, так і в електронній формі. Разом з цим, подавати відомості до контролюючого органу може не тільки власник підприємства, як це було раніше, а й бухгалтер підприємства. З подачею відомостей до Державної служби статистики процедура реєстрації іноземних інвестицій вважається закінченою, а інвестори можуть зосередитись виключно на своїй господарській діяльності.

Вказані зміни хоч і не здатні суттєво вплинути на інвестиційний клімат в Україні, однак вони значно знижують роздратування іноземних інвесторів, які постійно стикалися із клопіткою процедурою реєстрації інвестицій.

Варто також звернути увагу, що Верховна Рада в першому читанні прийняла проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін у правила працевлаштування та тимчасового проживання іноземців)».

Законопроектом передбачено внесення змін у порядок видачі дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства та видачі посвідок на тимчасове проживання.

Зокрема, пропонується надати право отримувати посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських підприємствах, але не працевлаштовані на підприємстві.

Разом з тим, Кабінет Міністрів України Постановою від 19.10.2016 р. № 740 утворив Офіс із залучення та підтримки інвестицій та затвердив Положення про Офіс із залучення та підтримки інвестицій. 
Згідно з Положенням, Офіс із залучення та підтримки інвестицій є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, діяльність якого координується Урядовим уповноваженим з питань інвестицій. Планується, що новостворений орган слугуватиме механізмом вирішення проблем бізнесу та здійснення усієї організаційної роботи щодо нових інвестиційних проектів.

Підсумовуючи, варто зазначити, що кожен іноземний інвестор завжди бажає, щоб держава, в економіку якої він вкладає власні кошти, могла забезпечити їх ефективне використання та отримання прибутків. Тому, українському законодавцю та українським бізнесменам потрібно розуміти: для того, щоб Україна була привабливою для іноземних інвесторів, законодавство щодо залучення інвестицій має бути чітким, демократичним та стабільним.