Загальний перелік обладнання, що випускається:
Трансформатори силові
Трансформатори вимірювальні
Реактори
Щитове обладнання
Катодний захист
Електрофільтри
Роботи