Головна    Економічні новини порталу    Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

У 2016 році Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки ЄС розпочав проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства та Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Очікується, що завдяки реалізації цього проекту Платформи здійснюватимуть активну, цілеспрямовану і результативну аналітичну, адвокаційну та інформаційно-просвітницьку діяльність, що матиме реальний вплив на політику. 
Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ.
Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів з рекомендаціями для державної політики, проведення діалогів зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію та Східного партнерства.
Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп.
Тематичні пріоритети конкурсу:
 • Виконання Угоди про асоціацію у конкретних сферах з акцентом на гармонізацію законодавства, відповідні інституційні зміни та комунікацію з зацікавленими сторонами;
 • Реалізація конкретних цілей із наявного списку «20 очікуваних досягнень до 2020 року» ініціативи Східного партнерства;
 • Виконання угод України з ЄС про надання макрофінансової допомоги та бюджетної підтримки;
 • Участь України у програмах ЄС, з акцентом на використанні можливостей для внутрішнього реформування та залучення до спільних європейських політик;
 • Підвищення взаємної обізнаності та розвиток суспільного діалогу між Україною і країнами ЄС та Східного партнерства, розвиток транскордонної співпраці.
Вимоги до проектних пропозицій:
 • Обґрунтування у тексті проектної пропозиції, починаючи від завдань до очікуваних результатів, що тематична спрямованість проектної пропозиції відповідає пріоритетам Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та самих Платформ та/або їхніх робочих груп;
 • Зміст проектної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліката з тематикою проекту, його контекстом, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії щодо підходів до вирішення проблеми;
 • Діяльність у рамках проекту може передбачати здійснення аналізу наявних проблем та варіантів їх вирішення; надання експертизи та рекомендацій органам влади; налагодження діалогу ключових зацікавлених сторін, аналіз та зведення їхніх позицій; дослідження обізнаності різних цільових аудиторій, вироблення інформаційних матеріалів та проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності тощо;
 • Перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших організацій-учасниць Платформ, розвиток міжрегіональної та міжсекторальної співпраці, залучення закордонних партнерів з країн ЄС та/або Східного партнерства.
 • Зміст проектних пропозицій не має дублювати зміст вже раніше підтриманих проектів.
 • Максимальний термін реалізації проекту – 6 місяців.
Критерії відбору переможців конкурсу:
 • Тематична та змістовна відповідність проектної пропозиції пріоритетам конкурсу та вимогам до проектних пропозицій у рамках конкурсу (див. вище), обізнаність із тематикою проектної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
 • Логічна побудова проекту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проекті діяльності);
 • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проекту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проекту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проекту; досвід успішної реалізації проектів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проекту та умовам конкурсу.
Останній термін подання проектних пропозицій – 16 січня 2019  року, 14:00 (за київський часом).
Оголошення результатів конкурсу – 15 лютого 2019  
Мінімальний розмір гранту – 150 000 грн.
Максимальний розмір гранту – 600 000 грн.
Оптимальний розмір гранту – 300 000- 500 000 грн.
Загальний бюджет конкурсу –  до 2 800 000 грн.

Детальніше за посиланням 

Теги

Поділитися новиною у соцмережах