Головна    Економічні новини порталу    Аналіз зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області у 2017 році

Аналіз зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області у 2017 році

Резюме

У 2017р. експорт товарів становив 2980,9 млн.дол. США, імпорт – 1325,0 млн.дол.
Порівняно із 2016р. експорт збільшився на 30,0% (на 688,1 млн.дол.), імпорт – на 32,7% (на 326,5 млн.дол.).
Товарооборот склав 4305,9 млн.дол. США і перевищив показники 2016 і 2015 років
 
Позитивне сальдо становило 1655,9 млн.дол. (у 2016р. також позитивне – 1294,4 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,25 (у 2016р. – 2,30).
 
Таким чином, Запорізька область є експортоорієнтованою та забезпечує притоки іноземної валюти  до  України.
Зростання експорту на 30%  є  сигналом відновлення економічної активності підприємств регіону та позитивної ринкової кон'юнктури на ринках  товарів, які виробляються в Запорізкій області.
Разом з цим, переважаючі темпи зростання імпорту можуть свідчити про наміри підприємств розширювати виробництво за рахунок імпортованих ресурсів.

У 2017 році Запорізька область підтвердила свій статус регіону, який  формує  експортний потенціал України. Підприємства регіону забезпечили 6,89% експорту України (проти 6,3% у 2016 році) та 4,64% імпорту  (проти 4,34% у 2016 році)

Географія зовнішньої торгівлі

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 152 країн світу.
У  2017 році до держав ЄС було спрямовано 29% експорту Запорізької області. Разом з цим, частка Російської Федерації в експорті підприємств Запорізької області становить 17%.
Зміна розподілу експорту відбулась через зниження експортних поствок до РФ на 3,1% (в порівнянні з 2016 роком) та одночасне збільшення експорту до держав-членів ЄС на  26,7%. 
Необхідно також відзначити факт нарощування підприємствами регіону присутності  на нових ринках через зниження можливостей реалізації товарів у РФ.
 
Водночас, наявні торгівельно-господарські зв'язки підприємств Запорізької області з підприємствами Російської Федерації все ще  створюють значний вплив на географічну структуру імпорту товарів.
Частка Російської Федерації в імпорті становить більше третини (в основному через імпорт сировинних ресурсів)

 

Товарна структура зовнішньої торгівлі

Товарна структура експорту товарів у 2017 році підтверджує статусЗапорізької області, як промислового регіону України.
 
Основу експорту складає торгівля недорогоцінними металами (переважно продукцією чорної металургії), яка займає майже 57%. Це свідчить про відносно низький рівень доданої вартості у експорті  регіону.
Водночас, 18,6% експорту становить продукція категорії машини, обладнання та механізми. Зростання експорту цієї категорії за рік склало майже 42%, що свідчить про поступовий перехід до експорту високотехнологічної продукції.
 
В структурі імпорту переважають мінеральні продукти (37,9%) для промислового   комплексу регіону, а також машини,  обладнання та механізми (19,7%).
 

Висновки

Аналіз зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області у  2017 році свідчить про відновлення зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону. Показники товарообороту після пандіння у 2014-2016 роках продемонстрували  тенденції до зростання та мають перспективи  відновитись до  докризового рівня вже у 2018 році.
Наочною є зміна географії зовнішньої торгівлі та переорієнтація підприємств області з традиційних зв'язків з  Російською Федерацією до торгівлі  з  Європейським Союзом, Азією та Близьким  Сходом.
Товарна структура свідчить про промислове спрямування експорту та наявність потенціалу до нарощування продажів машин та обладнання.

Підготовлено  за матеріалами Головного управління статистики у Запорізькій області

Теги

Поділитися новиною у соцмережах